బైబిల్ రిఫార్మ్డ్ బుక్స్

వివిధ భాషల్లో క్రైస్తవ పఠనం యొక్క శ్రేష్టమైన శ్రేణి

నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై యున్నది (కీర్తనలు 119:105)

బైబిల్ రిఫార్మ్డ్ బుక్స్

మా వెబ్ సైట్ కు స్వాగతం !

ఈ వెబ్ సైట్ (నెదర్లాండ్స్) సంస్కరించబడిన సమజంవారి యొక్క వివిధ ధర్మసభాసంబందమైన కమిటీల చొరవయైయున్నదీ.  మేము చేస్తున్నపని బైబిల్, పొరపాట్లులేని దేవుని వాక్యముమీద స్థాపించబడింది, మరియు  స్పష్టముగా సంస్కరించబడింది, మరియు  కాల్వినిస్టిక్ (కాల్విన్ గారి సిద్ధాంతాలనుసారముగా ఉన్నది). ధర్మసభాసంబందమైన కమిటీలు  (సినోడాల్ కమిటీలు) గత సంవత్సరాల్లో వివిధ భాషలలో ధననిధిగల  విలువైన క్రైస్తవ పఠనా పుస్తకాలను అనువదించాయి మరియు ప్రచురించాయి.  అయితే, ఈ పుస్తకాలను  ఏ ప్రేక్షకులను  లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ప్రచురించారో, ఆ ప్రేక్షకులకు  అందుబాటులో ఉన్న
ఈ పుస్తకాల విషయం గురించి తరచుగా తెలియదు. క్రైస్తవ పఠనా పుస్తకాలను ప్రజలకు అందించాలని కోరుతున్న సంస్థలకు కూడ తరచూగా  అందుబాటులో  ఏ పుస్తకాలు, ఏ భాషలో  సిద్ధంగా లేవు. ఈ పాఠాల కోసం ఒక డిజిటల్ వేదికను సృష్టించడం ద్వారా ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న పఠనా పుస్తకాలని ఒక నిర్దిష్ట భాష సమూహానికి అందించే కేంద్ర బిందువును సృష్టించేందుకు మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము.

ఈ వెబ్ సైట్ అభివృద్ధిలో ఉంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని భాషలలో మరిన్ని పుస్తకాలు లభిస్తాయని మేము ఆశిస్తున్నాము. మీరు ఉచితంగా పాఠకులను అభ్యర్థించవచ్చు లేదా వాటిని ఇ-పుస్తకంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. (ఇ-బుక్స్ చదవడానికి మీరు అడోబ్ డిజిటల్ ఎడిషన్స్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్
(ఉదాహరణకు)ను ఉపయోగించవచ్చు)

ఇ-బుక్ ను వెదకండి
Search e-book

వివిధ భాషలలో ఒక ఇ-బుక్ని కనుగొనడం ఈ వెబ్ సైట్లో చాలా సులభం
Finding an e-book
in the various languages
is very easy on this website.

ఇ-బుక్ డౌన్లోడ్
Download e-book

కావలసిన భాషలో ఇ-బుక్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరియు వెంటనే
చదవడం ప్రారంభించండి
Download the e-book in
the desired language
and start reading immediately.

చదవండి
Read

ఇ-బుక్స్ వివిధ భాషలలో
అందుబాటులో ఉన్నాయి
The e-books are
available in many
different languages.