Libra të Reformuara Biblike

Një seri e mirë-organizuar materialesh të krishtera në gjuhë të ndryshme

Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj të gjitha kombet duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë (Mateu 28:19)

Libra të Reformuara Biblike

Mirëseerdhe në faqen tonë!

Kjo faqe është një iniciativë e komiteteve të ndryshme sinodiale të Kishave të Reformuara (të Holandës). Puna që ne po bëjmë është e themeluar mbi Biblën, Fjalën e Pagabueshme të Perëndisë, dhe në mënyrë të dukshme është një faqe e Reformuar dhe Kalviniste. Komitetet tona sinodiale kanë përkthyer dhe publikuar materiale të krishtera në gjuhë të ndryshme në këto vitet e fundit. Megjithatë, ne vërejmë që audiencat që kemi synuar, për të cilat edhe kemi publikuar këto libra, shpesh herë nuk kanë dijeni dhe nuk janë të vetëdijshëm për këto materiale të disponueshme. Organizatat që përpiqen të sigurojnë këto materiale të krishtera për njerezit shpesh herë gjithashtu nuk kanë dijeni se cili material është i disponueshëm dhe në cilën gjuhë. Ne synojmë të krijojmë një pikë qëndrore në të cilën materialet që tashmë janë të disponueshme mund të ofrohen ndaj një gjuhe specifike, duke krijuar një platformë dixhitale të tyre.

Kjo faqe është në ndërtim. Në të ardhmen ne shpresojmë të ofrojmë më shumë libra në më shumë gjuhë. Librat mund të shkarkohen falas si një libër elektronik. Për të lexuar librat, keni nevojë të përdorni programin nga Adobe (për shembull). Mund ta shkarkoni këtu.

Seri biblike – të reformuara – puritane në gjuhën shqipe: www.ngaburimiijetes.al

Kërko libër elektronik /
Search e-book

Të gjesh një libër elektronik
në gjuhë të ndryshme është
shumë e lehtë në këtë faqe /
Finding an e-book
in the various languages
is very easy on this website.

Shkarko librin elektronik /
Download e-book

Shkarko librin elektronik
në gjuhën e dëshiruar dhe fillo
të lexosh menjëherë /
Download the e-book
in the desired language
and start reading immediately.

Lexo /
Read

Librat elektronikë janë të disponueshëm në shumë
gjuhë të ndryshme /
The e-books are available
in many different languages.

Librat tona