Libra të Reformuara Biblike

Një seri e mirë-organizuar materialesh të krishtera në gjuhë të ndryshme

Ne e kemi edhe më të përforcuar fjalën profetike, së cilës bëni mirë t’i kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të zbardhë dita dhe ylli i mëngjesit të lindë në zemrat tuaja (2 Pjetri 1:19)

Libra të Reformuara Biblike

Mirëseerdhe në faqen tonë!

Kjo faqe është një iniciativë e komiteteve të ndryshme të kishave të Reformuara të Hollandës. Librat dhe borshurat në këtë faqe janë të bazuara mbi Biblën, Fjalën e pagabueshme të Perëndisë, dhe janë të Reformuara dhe Kalviniste. Të gjithë librat janë bërë të aksesueshëm si libra elektronikë dhe mund të shkarkohen FALAS.

Kjo faqe ka libra të disponueshëm në tetë gjuhë. Këtu mund të gjesh vepra klasike si Rruga e Shtegëtarit nga John Bunyan por gjithashtu referenca dhe komentarë të Biblës për kohën tënde personale ose për grupet e grave, burrave dhe të rinjve. Ka libra rreth teologjisë, si apologjetikë, etikë dhe tema dogmatike. Por gjithashtu edhe libra rreth kishës dhe historisë së kishës. Për jetën tënde shpirtërore ka predikime, libra rreth lutjes, Frymës së Shenjtë,
dhe se si të jetosh një jetë familjare të krishterë.  Dhe ka libra shumë të mirë për fëmijët me histori biblike nga Dhjata e Vjetër dhe e Re.

Ne po përpiqemi shumë për të bërë edhe më shumë libra të disponueshëm në më shumë gjuhë.

(Për të lexuar librat elektronikë mund të përdorësh për shembull programin Adobe Digital Editions. Mund ta shkarkosh këtë program këtu).

Kërko libër elektronik /
Search e-book

Të gjesh një libër elektronik
në gjuhë të ndryshme është
shumë e lehtë në këtë faqe /
Finding an e-book
in the various languages
is very easy on this website.

Shkarko librin elektronik /
Download e-book

Shkarko librin elektronik
në gjuhën e dëshiruar dhe fillo
të lexosh menjëherë /
Download the e-book
in the desired language
and start reading immediately.

Lexo /
Read

Librat elektronikë janë të disponueshëm në shumë
gjuhë të ndryshme /
The e-books are available
in many different languages.

Librat tona