A keresztyén ember öröksége
The Christian’s Great Interest

Tartalom
Az Olvasóhoz
I. RÉSZ: A Krisztusban való üdvözítő részesedés vizsgálata
Bevezető
Elöljáróban megemlítendő dolgok az önvizsgálat természetének jobb megértéséért
A Krisztushoz vezető út változatossága
A hit mint a Krisztusban való részesedés bizonyítéka
Az új teremtmény mint a Krisztusban való részesedés bizonyítéka
Az igazi keresztyén és a képmutató közötti különbség
Annak okairól, hogy némely hívő kételkedik a Krisztusban való részesedésében
II. RÉSZ: Hogyan érjük el az üdvözítő részesedést Krisztusban
Bevezető
Bevezető gondolatok a kérdésben járatlanok tájékoztatásáért
Mit jelent Istennek Jézus Krisztus váltságművére vonatkozó evangéliumi tervét elfogadni és az elfogadás kötelessége
Ellenvetések és nehézségek megválaszolása
Személyes szövetségkötés Istennel a Krisztusban
Zárszó: Az értekezés összefoglalása kérdések és válaszok formájában
FÜGGELÉK: Szemelvények William Guthrie prédikációiból

WILLIAM GUTHRIE
A keresztyén ember öröksége
Koinónia • 2017

Available Downloads: