זהות יהודית במשיח
Jewish Identity in Christ

די בשם הספר כדי להעלות שאלות ותהיות שנוגעות למהות הווייתם של היהודים המשיחיים החיים בין בני עמם:

 •  מהו מעמד התורה במה שנוגע לזהות יהודית במשיח?
  •    האם התורה תקפה היום לחייהם של יהודים משיחיים? ואם כן, מהו אותו תוקף?
  •    מהו מקום מסורת ישראל במה שנוגע לזהות יהודית משיחית?
  •    האם אפשר לקיים מסורת בלי להשתעבד לה?
  •    האם אפשר לקיים זהות בלי מסורת?
  •    האם נכתבה האיגרת לגלטים רק לגויים? האם היהודים המשיחיים פטורים מהתורה?

שאלות אלה ואחרות שקשורות להן נדונות בספר זה שמבוסס על דיון שהתנהל במסגרת כנס בין-קהילתי ארצי בשנת 1983.

תשובות לשאלות הנוגעות למהות הווייתם של היהודים משיחיים החיים בין בני עמם
Answers to questions about the nature of being of Jewish believers in Christ living among their people.

מחבר: ברוך מעוז
Author: Baruch Maoz

מידע נוסף

Available Downloads: