בין שני הרים
Between two Mountains

ספר זה עוסק בשני אירועים שהתרחשו במועדים שונים אולם שניהם עוסקים באותו נושא: חובות מוסריות ורוחניות שיש לאדם כלפי אלוהים, ואורח החיים שעליו לנהל.

עשרת הדברות מבטאים את עיקר העיקרים של חובות האדם לאלוהים, ומסיבה זו הם זכו למעמד מרכזי בברית שכרת אלוהים עם ישראל. הדרשה על ההר עוסקת ברוב הדיברות האלה, ובאי-ההבנות שנוצרו במשך השנים במה שנוגע לעבודת אלוהים ולאהבת האדם.

ישנה התאמה מלאה בין מה שנאמר מעל הר סיני לבין מה שנאמר בדרשה על ההר, שכן אלוהים אחד הנחה את משה ואת ישוע לומר את מה שאמרו, כל אחד בזמנו

עשרת הדיברות והדרשה על ההר – שתי פסגות נישאות של האמונה המשיחית, שני מורי דרך לאורח חיים נכון, נבון ורצוי לפני
אלוהים.

לימוד על עשרת הדיברות ודרשה על ההר
Teaching on Ten Commandments and the Sermon on the Mount

מחבר: ברוך מעוז
Author: Baruch Maoz

מידע נוסף

Available Downloads: